Hiroshi Tada Shihan

Majstor Hiroshi Tada, učenik Moriheja Uešibe, skoro četrdeset godina na svojim seminarima i časovima pokazuje put kojim se prosta tehnička forma podiže na nivo veštine. Kroz raznovrsni sistem vežbi disanja, koncentracije, razvijanja osetljivosti svih čula, upoznavanja sopstvenog tela i njegovog prirodnog ritma i mogućnosti, tehničke forme dobijaju umetnički nivo i efikasnost.

foto: Robert Van den Bosch 4th DAN, Hiroshi TADA Sensei  9th DAN i Jelena Vrzić 6. Dan Aikikai Hombu Dojo  – TOKYO , JAPAN  –  Oktobar 2015

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 10 =

Back to top