Program za polaganje – AIKIDO

Program polaganja za pojaseve u aikido školi je rezultat dugogodišnjeg iskustva u podučavanju aikidoa Jelene Vrzić 6th DAN AIKIKAI HOMBU DOJO i predstavlja odličan metod za sveobuhvatno razumevanje ove veštine.

 

   Program je formiran iz želje da na samom početku bavljenja aikido-om, otvori vidike ka ogromnoj raznovrsnosti kretanja pri izvodjenju tehnika i pokaže značaj i smisao ukemija(padova) kroz primenu u njima. 

Kroz pet bazičnih načina za izvodjenje šiho nagea, kota-gaešia i irimi nagea na ai-hami(hvat istom rukom) napravljena je sistematizacija koja se kasnije prenosi, ukoliko to dozvaljaju mogućnosti i na druge tehnike i napade. Tako se kao najednostavniji, prvi izvodi pravolinijski-direktni tj. Omote oblik, a zatim kružni tj ura oblik (sa ulaskom na spoljašnju, ledjnu stranu). Treća forma najčešće podrazumeva kružni ulazak ili produžetak u pravcu kretanja ukea. Četvrta varijanta je učikaiten koja podrazumeva prolazak ispod ruke ukea, dok je peta izvedena iz ik-joa kao osnonvne tehnike zahvata katame-vaze. 

 Sam ikjo se izučava u okviru šestog kju-a kroz dve osnovne forme omote i ura ali i kombinacijom ovih formi sa učikaiten ulaskom. Potpuno prirodno, učikaiten je povezan sa tehnikom sankjo, koja se u formama omote i ura na ai-hami nalazi i u programu Tade senseia za 6. kju. Učikaiten ulasci u potpunosti pripremaju vežbača za tehnike u kojima uke prilazi sa ledja toriju (ushirovaza).

Poznavanje navedenih formi, omogućava lakše praćenje seminara učitelja koji zastupaju različite škole, stvarajući preduslov za način mišljenja u kome je različitost obogaćuje aikido a ne stvara konfrotacije.

 Osnovni načini izvodjenja šiho nagea na gjako hami koje Tada sensei podučava već decenijama, primer su na kome onaj ko polaže za šesti kju, može shvatiti sličnost i razliku odnosa kretanja kada su u pitanju  dva osnovna  stava.Tri forme tehnike rjotedori (hvat za obe ruke) veza su izmedju njih.

Osnovna kretanja (taisabaki) za šesti kju, prikazuje se u četiri pravca u kombinaciji sa sekom koje izvode obe ruke. Kao prvi se izvodi šihogeri sa irimi kaitenom koji je obavezan element na svakom treningu Tade senseia. Sa sečenjem se kombinuje devet kretanja nogu (ašisabaki). Na taj način povezanost ruku i nogu kroz omogućava bolju motoriku i njihovu lakšu primenu u tehnikama.

Šesti kju je osnova i zato najvažnije polaganje nakon kojeg postepenim uvodjenjem  drugih napada i sklanjanja od njih, kao i tehnika, samo nadogradjujemo temelj koji je postavljen.

Od petog kju-a uvodi se  i sistem kretanja koje je Tada sensei osmislio kombinujući osnovne korake sa različitim pozicijama, što omogućava toriju  da svoje kretanje lakše prilagodi distanci i kretanju ukea pri izvodjenju tehnika.

Uporedo sa tehnikama na napade bez oružja već od samog početka izučava se i osnova rada sa bokenom (drveni mač) i djoom (štap). Ti elementi su postepeno zavisno od nivoa uvršteni i u polaganja za kju stepen. Ovo je neophodno radi boljeg razumevanja kretanja, osećaja i držanja pri izvodjenju aikido tehnika čiji se koreni zapravo nalaze u tehnikama mača i koplja.

Za sada je deo tog programa dostupan na ovim stranicama:

[“6.kyu”]    

Irimi nage

5 načina
http://www.youtube.com/watch?v=iHvbN-oBlGE
Ikkyo
4 načina
http://www.youtube.com/watch?v=ldYU0iEpVf0
Uchikaiten sankyo
2 načina
http://www.youtube.com/watch?v=3AYjLTHmy10
Genkei kokyu nage
1 način
http://www.youtube.com/watch?v=TVgrrkX1j9U
Kokyu nage
2 načina
http://www.youtube.com/watch?v=TVgrrkX1j9U
 

Gyako hanmi   Shiho nage

6 načina

http://www.youtube.com/watch?v=1dcqWjZiDiI
 

Ryote dori   Tenchi nage

3 načina
http://www.youtube.com/watch?v=FYE5CoXmSYs
 

Ai hanmi
Shiho nage
5 načina
http://www.youtube.com/watchv=MwESitjCvAA&feature=mfu_in_order&list=UL
Kote gaeshi
5 načina
http://www.youtube.com/watchv=OMflyYeSALQ&feature=mfu_in_order&list=UL

 

[“5.kyu”]

  

Udekime nage
2 nacina
[lightbox][button color=red link=http://www.youtube.com/watch?v=c1RP6eIca9A]Video[/button][/lightbox]
Sotokaiten nage
2 nacina
[lightbox][button color=red link=http://www.youtube.com/watch?v=ciYiQC-_Sg0]Video[/button][/lightbox]
Gyako hanmi

Irimi nage
5 nacina
[lightbox][button color=red link=http://www.youtube.com/watch?v=CzB81N8jD2k]Video[/button][/lightbox]
Ikkyo
2 nacina
[lightbox][button color=red link=http://www.youtube.com/watch?v=IR5roRN_ryg]Video[/button][/lightbox]
Nikyo
4 nacina
[lightbox][button color=red link=http://www.youtube.com/watch?v=1KrroW_eGPc]Video[/button][/lightbox]
Udekime nage
1 nacin
[lightbox][button color=red link=http://www.youtube.com/watch?v=pV8b4jZuwhM]Video[/button][/lightbox]
Sotokaiten nage
1 nacin
[lightbox][button color=red link=http://www.youtube.com/watch?v=59yP8bqwU-g]Video[/button][/lightbox]
Uchikaiten nage
1 nacin
[lightbox][button color=red link=http://www.youtube.com/watch?v=59yP8bqwU-g]Video[/button][/lightbox]
Tenchi nage
3 nacina
Kote gaeshi
3 nacina
[lightbox][button color=red link=http://www.youtube.com/watch?v=6Pv4WcenCus]Video[/button][/lightbox]
Genkei kokyu nage
2 nacina
[lightbox][button color=red link=http://www.youtube.com/watch?v=COuOnBnqalY]Video[/button][/lightbox]
Kokyu nage
3 nacina
[lightbox][button color=red link=http://www.youtube.com/watch?v=Pl-AE0wpRh0]Video[/button][/lightbox]
Ki awase

Ikkyo
4 nacina
Shiho nage
5 nacina
Kote gaeshi
5 nacina
Irimi nage
5 nacina
Ryote dori

Shiho nage
6 nacina
Ikkyo
2 nacina
Chudan tsuki

Ikkyoe
2 nacina
Kote gaeshi
2 nacina

Ai hanmi
Nikyo
4 nacina
[lightbox][button color=red link=http://www.youtube.com/watch?v=Pg4k39kizao]Video[/button][/lightbox]
Tenchi nage
3 nacina
[lightbox][button color=red link=http://www.youtube.com/watch?v=3jSg2iZ_QRI]Video[/button][/lightbox]

[/toggle]
[toggle name=”4.kyu”]

Nikyo
2 nacina
Sankyo
6 nacina
Sumi otoshi
1 nacin
Ryote dori

Kokyu nage
5 nacina
Irimi nage
3 nacina
Kote gaeshi
3 nacina
Udekime nage
2 nacina
Ki awase

Genkei kokyu nage
3 nacina
Kokyu nage
5 nacina
Tenchi nage
3 nacina
Sumi otoshi
1 nacin
Udekime nage
2 nacina
Uchikaiten nage
2 nacina
Katate ryote dori

Kokyu nage
6 nacina
Shiho nage
Najmanje 5 nacina
Kote gaeshi
Najmanje 5 nacina
Irimi nage
Najmanje 5 nacina
Ikkyo
Najmanje 5 nacina
Chudan tsuki

Irimi nage
Najmanje 5 nacina
Sotokaiten nage
Najmanje 5 nacina
Udekime nage
Najmanje 5 nacina
nikyo
Najmanje 5 nacina
Uchikaiten sankyo
Najmanje 5 nacina
Yokomen uchi

Ikkyo
Najmanje 5 nacina
Shiho nage
Najmanje 5 nacina
Udekime nage
Najmanje 5 nacina
Irimi nage
Najmanje 5 nacina
Kote gaeshi
Najmanje 5 nacina
Kata dori

Ikkyo
2 nacina
nikyo
2 nacina
Suwari waza: Ki awase

Ikkyo
2 nacina
Sotokaiten nage
1 nacin
Irimi nage
1 nacin
Suwari waza: kata dori

nikyo
 Hanmi handachi waza

Kokyu nage
 

Uchikaiten nage
 

Tehnci nage
 

Gyako hanmi
Ikkyo
2 nacina

[/toggle]
[toggle name=”3.kyu”]

Ushirokiriotoshi
? nacina
Irimi nage
8 nacina
Kote gaeshi
8 nacina
Kokyu nage
7 nacina
Katate ryote dori

Jiuji garami
1 nacin
Tenchi nage
1 nacin
Ikkyo
5 nacina
Nikyo
7 nacina
Sankyo
5 nacina
Gyako hanmi

Yonkyo
3 nacina
Katadori men uchi

Ikkyo
5 nacina
Nikyo
5 nacina
Sankyo
5 nacina
Kokyu nage
3 nacina
Jiuji garami
2 nacina
Shiho nage
4 nacina
Yokomen uchi

Nikyo
2 nacina
Sankyo
3 nacina
Jiu waza
Irimi nage, Kote gaeshi, Shiho nage, Udekime nage, Genkei kokyu nage
Ushiro ryote dori

Ikkyo
Najmanje 5 nacina
Nikyo
Najmanje 5 nacina
Sankyo
Najmanje 5 nacina
Irimi nage
Najmanje 5 nacina
Kote gaeshi
Najmanje 5 nacina
Shiho nage
Najmanje 5 nacina
Genkei kokyu nage
Najmanje 5 nacina
Chudan tsuki

Hijikime osae
Najmanje 5 nacina
Shiho nage
Najmanje 5 nacina
Suwari waza: Gyako hanmi

Ikkyo
Najmanje 5 nacina
nikyo
Najmanje 5 nacina
Suwari waza: Shomen uchi

Kotegaeshi
Najmanje 5 nacina
sankyo
Najmanje 5 nacina
Hanmi handachi waza:
Gyako hanmi

Kokyu nage
Najmanje 5 nacina
Shiho nage
Najmanje 5 nacina
Ikkyo
Najmanje 5 nacina
Nikyo
Najmanje 5 nacina
Uchikaiten sankyo
Najmanje 5 nacina
Gyako hanmi

Shiho nage
Najmanje 5 nacina
Irimi nage
Najmanje 5 nacina
Kote gaeshi
Najmanje 5 nacina
Tehnci nage
Najmanje 5 nacina
Sotokaiten nage
Najmanje 5 nacina
Uchikaiten nage
Najmanje 5 nacina
Sumi otoshi
Najmanje 5 nacina
Ryote dori

Kokyu nage
Najmanje 5 nacina
Udekime nage
Najmanje 5 nacina
Katate ryote dori

Kokyu nage
Najmanje 5 nacina
Irimi nage
Najmanje 5 nacina
Kote gaeshi
Najmanje 5 nacina
Ikkyo
Najmanje 5 nacina
Nikyo
Najmanje 5 nacina
Sankyo
Najmanje 5 nacina
Ki awase

Shiho nage
Najmanje 5 nacina
Tenchi nage
Najmanje 5 nacina
Ushirokiri otoshi
Najmanje 5 nacina
Kote gaeshi
Najmanje 5 nacina
Urimi nage
Najmanje 5 nacina
Ikkyo
Najmanje 5 nacina
Sankyo
Najmanje 5 nacina
Kata dori

Nikyo
Najmanje 5 nacina
Sankyo
Najmanje 5 nacina
Chudan tsuki

Kote gaeshi
Najmanje 5 nacina
Irimi nage
Najmanje 5 nacina
Udekime nage
Najmanje 5 nacina
Sotokaiten nage
Najmanje 5 nacina
Uchikaiten nage
Najmanje 5 nacina
Genkei kokyu nage
Najmanje 5 nacina
Ikkyo
4 nacina
Nikyo
4 nacina
Sankyo
Najmanje 5 nacina
Yokomen

Shiho nage
Najmanje 5 nacina
Udekime nage
Najmanje 5 nacina
Genkei kokyu nage
Najmanje 5 nacina
Irimi nage
Najmanje 5 nacina
Kote gaeshi
Najmanje 5 nacina
Ikkyo
Najmanje 5 nacina
Uchikaiten sankyo
Najmanje 5 nacina
Suwari waza: Ki awase

Ikkyo
 Hanmi handachi waza:
Ryote dori

Kokyu nage
 

Shomen uchi
Ikkyo
8 nacina

[/toggle]
[toggle name=”2.kyu”]

[pic url=https://www.aikidojs.com/wp-content/uploads/2011/10/2.png]
[/toggle]
[toggle name=”1.kyu”]

[pic url=https://www.aikidojs.com/wp-content/uploads/2011/10/1.png]
[/toggle]
[toggle name=”1. Dan”]

[pic url=https://www.aikidojs.com/wp-content/uploads/2011/10/1dan.png]
[/toggle]
[toggle name=”2. Dan”]

[pic url=https://www.aikidojs.com/wp-content/uploads/2011/10/2dan-e1319360033153.png]
[/toggle]
        ***********************************************************************

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

twelve − 2 =

Back to top