Dopunske veštine

Tehnike Aikidoa su nastale iz pokreta i kretanja pri rukovanju mačem i štapom (kopljem). Zato, da bi se ostvario osećaj preciznosti i stabilnosti u aikido tehnici, neophodno je učenje i uvežbavanje osnova ovih veština. Tom prilikom oružije zamenjuje ukea u tehnici, te se harmonija ostvaruje sa njim. Ono postaje deo ruke u kojoj se nalazi.

Važno je izneti i neke napomene o onom delu Aikido veštine koji posredno, njegov tehnički deo, dovodi u vezu sa osnovnom prirodom pokreta i forme.
Smatra se da je Jagju škola mačevanja imala najveći uticaj na ono što se danas sa mačem uči u okviru aikidoa. Taj segment aikidoa nazivamo ’aiki ken’ (aiki mač). On koristi drvenu varijantu tradicionalnog japanskog mača (katana), koji se naziva ’boken’, ili ’bokuto’. U okviru aiki kena se uče osnovni stavovi i pokreti sa mačem – sekovi i bodovi. Oni se uvežbavaju u okviru individualnih vežbi (suburi), kojih ima sedam, i u okviru vežbi u parovima (kumi taći, ’kumi tachi’), kojih ima šest. Ono što karakteriše rad sa mačem, nije velika raznovrsnost pokreta i kretanja, već stabilnost, smirenost, preciznost, odnosno unutrašnji (duhovni) razvoj.

Štap (đo), u starija vremena koplje, je po svojoj formi daleko slobodniji i raznovrsniji od mača. Kombinacija velikog broja udaraca, prehvata, stavova, bodova, zajedno sa kretanjem mu daju veliku širinu, koja je, spolja gledano, veoma atraktivna. U okviru aiki đoa ovi raznovrsni elementi se, slično aiki kenu, uče i usavršavaju individualnim vežbama (suburi), kao i vežbama u kojima su ti elementi spojeni u određene forme (kate), koje se zatim vežbaju i u parovima (kumi đo).

Ono što je deo učenja veštine korišćenja različitih vrsta oružja, jeste i varijanta u kojoj je jedan od vežbača bez oružja. Uvežbavanje tehnika odbrane u ovom slučaju se primenjuje kako u sklopu vežbi sa mačem i štapom, tako i pri odbrani od napada nožem (tanto). Ovi elementi u radu sa mačem se nazivaju ’taći dori’, sa štapom ’đo dori’, a u okviru tehnika odbrane od napada nožem ’tanto dori’.

Milan Ilić instruktor 4. Dan Aikikai Hombu Dojo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − twelve =

Back to top